Plan nabave za 2015. godinu

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11, 83/13, 143/13, 13/14) direktor t. d. Odvodnja Samobor d.o.o. donosi dana 02. siječnja 2015., Plan nabave za 2015. godinu. U privitku objavljujemo  Plan nabave za 2015. godinu.  Možete ga pogledati ili preuzeti ovdje.

Vaša Odvodnja Samobor d.o.o.