Sprečavanje sukoba interesa u području javne nabave

Sukladno članku 13. Zakona o javnoj nabavi (NN broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14).

Sukladno članku 13. Zakona o javnoj nabavi (NN broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) sektorski naručitelj Odvodnja Samobor d.o.o., Samobor, Ulica 151. samoborske brigade HV broj 1, u sukobu je interesa i ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa slijedećim gospodarskim subjektom:

PROXIMA CENTAURI INSURANCE BROKERS d.o.o., Zavrtnica 36, Zagreb, MBS: 081008184

Navedeni gospodarski subjekt ne smije sudjelovati u postupcima javne nabave koje provodi Odvodnja Samobor d.o.o., Samobor, Ulica 151. samoborske brigade HV broj 1 u svojstvu natjecatelja, ponuditelja ni člana zajednice ponuditelja te ne smije biti podizvoditelj odabranim ponuditeljima.

Vaša Odvodnja Samobor d.o.o.