Projekt nastavka izgradnje kanalizacijske mreže naselja Jelenščak u Samoboru

eu_koh_fond-small

Naziv i nositelj/partneri u Projektu:

Naziv Projekta: Nastavak izgradnje kanalizacijske mreže naselja Jelenščak u Samoboru
Korisnik: Odvodnja Samobor d.o.o.
Posredničko tijelo razine 1: Ministarstvo poljoprivrede
Posredničko tijelo razine 2: Hrvatske vode
Usluge izvođenja radova: Tigra d.o.o.
Usluge nadzora radova: Prongrad-biro d.o.o.
Partner na Projektu: Grad Samobor

Cilj i kratki opis Projekta:

Projekt nastavka izgradnje kanalizacijske mreže naselja Jelenščak u gradu Samoboru provodi se u sklopu Operativnog programa „Zaštita okoliša“ 2007.-2013. (OPZO). U sklopu ovog Projekta za izgradnju je predviđeno 1.563,25 metara kanalizacije, a koja će se izgraditi u ulicama Jelenščak, Brdovečka, Gaj, Jagodica, Bistrac, III. Cvjetno naselje i Milke Trnine u Samoboru. Dovršetkom ovog Projekta fekalne vode naselja Jelenščak prikupiti će se i odvesti u već izgrađeni kanalizacijski sustav grada Samobora. Projekt pridonosi ispunjenju ciljeva Operativnog programa stvarajući preduvjete skrbi o okolišu, a što će u konačnici rezultirati poboljšanjem kvalitete života, ljudskog zdravlja i okoliša u cjelini.

 

Ukupna vrijednost projekta i EU udio u financiranju Projekta:

Ukupni iznos projekta procjenjuje se na 6.654.041,25 kuna, od čega se ukupno prihvatljivi izdaci procjenjuju na 5.213.233,00 kuna. Ministarstvo poljoprivrede Posredničko je tijelo razine 1 i dodjeljuje bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda EU do iznosa od 4.524.748,05 kuna, što predstavlja 85 % ukupno prihvatljivih izdataka. Hrvatske vode su Posredničko tijelo razine 2 i sudjeluju sa sredstvima pomoći u iznosu do 266.161,65 kuna, a što predstavlja 5 % ukupno prihvatljivih izdataka. Odvodnja Samobor d.o.o. kao Korisnik sudjeluje sa 532.323,30 kn, što čini 10 % ukupno prihvatljivih izdataka.

 

Razdoblje provedbe Projekta:

Razdoblje provedbe projekta je od lipnja do prosinca 2016.

 

Kontakt osoba za dodatne informacije:

Odvodnja Samobor d.o.o., Ulica 151. samoborske brigade HV 1, 10430 Samobor
Telefon: +385 1 5605 370
Faks: +385 1 5605 371
E-mail: info@odvodnjasamobor.hr
Kontakt osoba: gdin. Jan Hovorka, voditelj projekta

 

 

Poveznice:

Više informacija o EU fondovima možete pronaći na stranici Ministarstva regionalnog razvoja i Europske unije – http://www.strukturnifondovi.hr , a o Operativnom programu „Zaštita okoliša“ na stranici Operativnog programa „Zaštita okoliša“ – http://opzo.hr/.

     ST_fond     OPZ     EU     EU_buducnost    

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.
Sadržaj ove internetske stranice je isključiva odgovornost Odvodnje Samobor d.o.o.