Predstavljeno novoosnovano trgovačko društvo Odvodnja Samobor d.o.o.

U samoborskoj Gradskoj vijećnici 22. siječnja 2014. predstavljeno je novoosnovano trgovačko društvo Odvodnja Samobor d.o.o. te njegov direktor Krešimir Jelić.

Zamjenik gradonačelnika Željko Stanec podsjetio je kako je postupak za izdvajanje djelatnosti odvodnje iz trgovačkog društva Komunalac d.o.o. započeo još u  kolovozu 2013. godine. Ovakav preustroj bio je neophodan sukladno članku 202. Zakona o vodama kojim je određeno da se djelatnosti javne vodoopskrbe i odvodnje moraju izuzeti iz djelokruga komunalnog gospodarstva.

Direktor Krešimir Jelić, diplomirani inženjer građevine i magistar ekonomske znanosti, svojedobno voditelj radne jedinice odvodnje u Komunalcu, dodatno je pojasnio razdvajanje ove djelatnosti iz sustava Komunalca. Kako je zakonom propisan opseg djelatnosti, broj ljudi, njihova stručna sprema i oprema za obavljanje ove djelatnosti, cijela radna jedinica koja se dotada bavila odvodnjom u Komunalcu, preseljena je u Odvodnju Samobor.

Radi se o 26 djelatnika s potrebnom stručnom spremom, mladim inženjerima i drugim stručnim djelatnicima, te o potrebnim vozilima, opremi i mehanizaciji, čija je vrijednost ušla u temeljni kapital društva, koji iznosi 1.550.000 kuna. Oni će održavati oko 200 km mreže odvodnje na samoborskom području. Direktor Jelić naglasio je kako već u prvoj godini očekuje profitabilno poslovanje.

Osnivanjem društva stekli su se i uvjeti za prijavu projekta izgradnje i obnovu kanalizacije i izgradnju pročistača na europske fondove, vrijedan 20 milijuna EUR-a, koji je započet u suradnji s Hrvatskim vodama, a koji bi od strane Europske Unije bio financiran s 90% sredstava, dok ostatak financira Grad Samobor.

Ono što građane najviše zanima je to da cijena usluge odvodnje ostaje ista, a račune će im ispostavljati nova tvrtka. Središte društva trenutno je na adresi Ulica 151. samoborske brigade HV 1, odnosno na prostoru Autobusnog kolodvora u Samoboru.