Odluka o poništenju postupka Javne nabave

ODVODNJA SAMOBOR d.o.o. objavila je 26.06.2020. Odluku o poništenju postupka

za predmet javne nabave: Izgradnja dijela sustava oborinske odvodnje u naselju Rakov

Potok, tansportni ogranak (L=483,00 m).

Objavljeni dokument može se preuzeti ili pogledati u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH