Sanacija kolektora Obrtnička,Livadićeva-Trg kralja Tomislava–Klešićeva-šetnica,Gajeva(do rotora),Šmidhenova i Krležina sustava javne odvodnje grada Samobora oštećenih u potresu

Skip to content