Rok za dostavu ponuda za izradu studijske i projektne dokumentacije i aplikacijskog paketa za projekt razvoja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Samobor produljen do 28. 08. 2023.

Skip to content