Cjenici

1. kolovoza 2023.

Nove cijene pražnjenja sabirnih jama

Stupanjem na snagu Odluke o cijeni vodnih uslugu u primjeni je novi Cjenik pražnjenja sabirnih jama od 15_7_2023.
5. rujna 2022.

Cjenik pražnjenja sabirnih jama na području grada Samobora

Cjenik pražnjenja sabirnih jama na području grada Samobora, koji je u primjeni od 1. 3. 2012. godine, dvojno iskazan u kunama i u eurima, možete preuzeti […]
5. rujna 2022.

Cjenik izrade kanalizacijskih priključaka

U nastavku donosimo Cjenik izrade kanalizacijskih priključaka, koji je u primjeni od 1. 10. 2019. godine, iskazan i u kunama i u eurima. Cjenik kanalizacijskih priključaka
1. listopada 2019.

Cjenik izrade kanalizacijskih priključaka

U nastavku donosimo Cjenik izrade kanalizacijskih priključaka koji je u primjeni od 01.10.2019.
1. siječnja 2014.

Cjenik pražnjenja sabirnih jama

Poštovani korisnici, objavljujemo Cjenik pražnjenja sabirnih jama. Možete ga pogledati u nastavku stranice.
Skip to content