Projekt nastavka izgradnje kanalizacijske mreže naselja Jelenščak u Samoboru

eu_koh_fond-small

Naziv i nositelj/partneri u Projektu:

Naziv Projekta: Nastavak izgradnje kanalizacijske mreže naselja Jelenščak u Samoboru
Korisnik: Odvodnja Samobor d.o.o.
Posredničko tijelo razine 1: Ministarstvo poljoprivrede
Posredničko tijelo razine 2: Hrvatske vode
Usluge izvođenja radova: Tigra d.o.o.
Usluge nadzora radova: Prongrad-biro d.o.o.
Partner na Projektu: Grad Samobor

Vidi više…