Javna nabava

28. rujna 2023.

Odabran izvođač sanacije oborinske odvodnje uz šetnicu kod Samoborskog muzeja

Odabran je izvođač radova za sanaciju oborinske odvodnje uz šetnicu kod “Samoborskog muzeja” u Samoboru. Objavljuje se Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda i Odluka o […]
28. rujna 2023.

Odabran izvođač sanacije oborinske odvodnje parkirališnog platoa

Odabrana je ponuda za Sanaciju oborinske odvodnje parkirališnog platoa na k.č.br. 2690/1 i 2690/4 k.o. Samobor. Odabrani ponuditelj je SKEN-MONT d.o.o. iz Samobora. Objavljuje se Zapisnik […]
25. rujna 2023.

Revizija financijskih izvještaja za 2023. godinu

Odabrana je ponuda za reviziju financijskih izvještaja za 2023. godinu. Odabrani ponuditelj je REVIZIJA REMAR d.o.o. iz Zagreba. Objavljuje se Odluka o odabiru i Zapisnik o […]
15. rujna 2023.

Poziv na dostavu ponuda – Sanacija oborinske odvodnje uz šetnicu kod “Samoborskog muzeja”

Odvodnja Samobor d.o.o. objavljuje Poziv na dostavu ponuda jednostavne nabave za sanaciju oborinske odvodnje uz šetnicu kod “Samoborskog muzeja” u Samoboru.
15. rujna 2023.

Poziv na dostavu ponuda – Sanacija oborinske odvodnje parkirališnog platoa

Odvodnja Samobor d.o.o. objavljuje Poziv na dostavu ponuda jednostavne nabave za sanaciju oborinske odvodnje parkirališnog platoa k.č.br. 2690/1 i k.č.br. 2690/4 k.o. Samobor.
23. kolovoza 2023.

Ponovljeni Poziv na dostavu ponuda – Revizija financijskih izvješća za 2023. godinu

Odvodnja Samobor d.o.o. objavljuje ponovljeni Poziv na dostavu ponude jednostavne nabave za reviziju financijskih izvješća za 2023. godinu. Ponude se dostavljaju u pisanom obliku, na Ponudbenom […]
22. kolovoza 2023.

Poništenje postupka jednostavne nabave – Revizija financijskih izvještaja za 2023.

Dana 22. kolovoza 2023. poništava se postupak jednostavne nabave – Revizija financijskih izvještaja za 2023. godinu jer nije pristigla niti jedna ponuda.
17. kolovoza 2023.

Rok za dostavu ponuda za izradu studijske i projektne dokumentacije i aplikacijskog paketa za projekt razvoja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Samobor produljen do 28. 08. 2023.

Rok za dostavu ponuda za izradu studijske i projektne dokumentacije i aplikacijskog paketa za projekt razvoja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Samobor produljen je […]
7. kolovoza 2023.

Poziv na dostavu ponuda – Revizija financijskih izvješća za 2023. godinu

Odvodnja Samobor d.o.o. objavljuje Poziv na dostavu ponude jednostavne nabave za reviziju financijskih izvješća za 2023. godinu. Ponude se dostavljaju u pisanom obliku, na Ponudbenom listu iz […]
Skip to content