Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Odvodnja Samobor d.o.o. objavila je 9. lipnja 2020. godine Nacrt dokumentacije o nabavi (i troškovnika) za postupak Izgradnja dijela sustava oborinske odvodnje u naselju Rakov Potok, transportni ogranak (L = 483,00 m), evidencijskog broja javne nabave 09/2020-MV.

Objavljeni dokumenti mogu se preuzeti ili pogledati na Elektroničkom oglasniku javne nabave RH

Vidi više…