Često postavljena pitanja

Što je potrebno za priključenje na sustav javne odvodnje?

Zahtjev se podnosi dostavom ispunjenog obrasca Zahtjev za priključenje građevine na sustav javne odvodnje grada Samobora. Uz zahtjev je potrebno priložiti:

  • kopiju građevinske dozvole sa žigom pravomoćnosti ili potvrdu glavnog projekta ili ovjerenu izjavu iz Katastra, ako je građevina evidentirana prije 15. 2. 1968.
  • kopiju katastarskog plana M 1:1000 (ne stariju od 6 mjeseci)
  • gruntovni izvadak (ne stariji od 6 mjeseci)
  • osobnu iskaznicu podnositelja Zahtjeva na uvid
  • izvadak iz Sudskog registra i kopiju OI osobe ovlaštene za zastupanje za pravne osobe.