Odvodnja Samobor d.o.o.

OIB: 87815496618

Adresa:
HR 10430 Samobor, Ulica 151. samoborske brigade HV 1
(zgrada autobusnog kolodvora)

Poslovni računi:

Raiffeisenbank Austria d.d.

Račun broj: 2484008-1135076402
IBAN: HR54 2484 0081 1350 7640 2

Addiko Bank d.d.

Račun broj: 2500009-1101407681
IBAN: HR93 2500 0091 1014 0768 1

Radno vrijeme:
Od ponedjeljka do petka:
07.00 – 15.00

Registrirano kod Trgovačkog suda u Zagrebu Tt-13/27804-2
Temeljni kapital: 1.550.000,00 kuna, uplaćen u cijelosti
Direktor: Antonio Širanović

 

Kontakt:

tel: +385 1 5605 370
fax: +385 1 5605 371

e-mail:  info@odvodnjasamobor.hr

Jan Hovorka, Koordinator Sektora investicija i razvoja
e-mail:  jan.hovorka@odvodnjasamobor.hr

Edita Herceg, Koordinator Sektora pravnih poslova
e-mail:  edita.herceg@odvodnjasamobor.hr

Tomislav Obranić, Koordinator Sektora građenja i održavanja
e-mail: tomislav.obranic@odvodnjasamobor.hr

Mirna Čuček, Voditelj ureda Uprave
mob: +385 91 6304 014
e-mail: mirna.cucek@odvodnjasamobor.hr

Anita Marinković, Koordinator Sektora nabave
mob: +385 91 6304 007
e-mail:  anita.marinkovic@odvodnjasamobor.hr

 

Kontaktirajte nas Online

     

    Gdje smo?