Odvodnja Samobor d.o.o.

 

Adresa: HR-10430 Samobor, Ulica 151. samoborske brigade HV 1

Telefon: 01 5605 370

e-mail: info@odvodnjasamobor.hr

OIB: 87815496618

Zakonski zastupnik: direktor Antonio Širanović

MBS: 080884061  Registrirano kod Trgovačkog suda u Zagrebu Tt-13/27804-2

MB: 4144724

IBAN: HR93 2500 0091 1014 0768 1

Žiro-račun: 2500009-1101407681

Radno vrijeme: Od ponedjeljka do petka 07.00 – 15.00

 

Misija

Misiju Odvodnje Samobor d.o.o. predstavlja kontinuirano i kvalitetno obavljanje djelatnosti odvodnje grada Samobora održavanjem svih vodno-komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne sposobnosti. Komunikacija s korisnicima naših usluga, poslovnim partnerima i zaposlenicima temeljena je na međusobnom povjerenju, a poštivanje javnog interesa lokalne zajednice, zaštite okoliša i zakonskih odredbi čine okosnicu sadašnjeg i budućeg društveno odgovornog poslovanja Društva.

 

Vizija

Poslovanje Odvodnje Samobor d.o.o. usmjereno je na izgradnju sustava javne odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda u skladu s europskim vodnim direktivama i Višegodišnjim programom gradnje komunalnih vodnih građevina koji donosi Vlada Republike Hrvatske. Naša je vizija održavanje kvalitete i nadogradnja postojećeg sustava, kao i širenje mreže sustava javne odvodnje grada Samobora da bi se svim građanima omogućilo priključenje na sustav, čime će se pridonijeti ugodnijem i kvalitetnijem životu u Samoboru.