Članovi Nadzornog odbora:
Sandra Starjački – predsjednica
Mihaela Slamar – članica
Alojz Sečen – član

Zapisnici sa Sjednica Nadzornog odbora:

Zapisnici sa sjednica Nadzornog odbora 2022.

Zapisnici sa sjednica Nadzornog odbora 2023.