Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15) uređuje se pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti, propisuju se načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, djelokrug, način rada i uvjeti za imenovanje i razrješenje Povjerenika za informiranje, inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona, prekršajne odredbe vezane za ostvarivanje prava na pristup informacijama, kao i druge obveze tijela javne vlasti.

Za službenika za informiranje, a temeljem Odluke o imenovanju službenika za informiranje, imenovana je službena osoba zadužena za ostvarivanje prava na pristup informacijama.

Korisnik prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva trgovačkom društvu Odvodnja Samobor osobno ili poštom na adresu: Odvodnja Samobor d.o.o., Ulica 151. samoborske brigade HV 1, 10430 Samobor, te putem elektronske pošte: info@odvodnjasamobor.hr, radnim danom od 7,00 do 15,00 sati.

Odluke:

Obrasci:

Izvješća o provedbi Zakona:

Upitnici za samoprocjenu: