14. rujna 2022.

Izgradnja kanalizacijskog priključka u Vrbovcu Samoborskom

u srijedu 14. rujna 2022. godine od 8,00 do 16,00 sati bit će onemogućeno prometovanje kroz Vrbovec Samoborski zbog izgradnje priključka na sustav javne odvodnje kod […]
5. rujna 2022.

Cjenik pražnjenja sabirnih jama na području grada Samobora

Cjenik pražnjenja sabirnih jama na području grada Samobora, koji je u primjeni od 1. 3. 2012. godine, dvojno iskazan u kunama i u eurima, možete preuzeti […]
5. rujna 2022.

Cjenik izrade kanalizacijskih priključaka

U nastavku donosimo Cjenik izrade kanalizacijskih priključaka, koji je u primjeni od 1. 10. 2019. godine, iskazan i u kunama i u eurima. Cjenik kanalizacijskih priključaka
5. rujna 2022.

Dvojno iskazivanje cijena

Sukladno Odluci Vlade RH o objavi uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (Narodne novine broj 85/2022), od 5. rujna 2022. godine započinje obveza dvojnog […]
5. rujna 2022.

Izrada studijske i projektne dokumentacije za aglomeraciju Samobor

Dana 22.08.2022. godine u Elektroničkom Oglasniku javne nabave Republike Hrvatske objavljen je postupak javne nabave za Izradu studijske i projektne dokumentacije, dokumentacije o nabavi i aplikacijskog […]
31. kolovoza 2022.

Sanacija kolektora Mirnovečka – kralja Krešimira IV- Jurja Dalmatinca sustava javne odvodnje grada Samobora oštećenih u potresu

Dana 26.07.2022. godine u Elektroničkom Oglasniku javne nabave Republike Hrvatske objavljen je postupak javne nabave za sanaciju kolektora sustava javne odvodnje grada Samobora oštećenih u potresu […]
31. kolovoza 2022.

Sanacija kolektora Obrtnička,Livadićeva-Trg kralja Tomislava–Klešićeva-šetnica,Gajeva(do rotora),Šmidhenova i Krležina sustava javne odvodnje grada Samobora oštećenih u potresu

Dana 26.07.2022. godine u Elektroničkom Oglasniku javne nabave Republike Hrvatske objavljen je postupak javne nabave za sanaciju kolektora sustava javne odvodnje grada Samobora oštećenih u potresu […]
31. kolovoza 2022.

Sanacija kolektora Perkovčeva (dio), Zagrebačka – Matije Gupca sustava javne odvodnje grada Samobora oštećenih u potresu

Dana 26.07.2022. godine u Elektroničkom Oglasniku javne nabave Republike Hrvatske objavljen je postupak javne nabave za sanaciju kolektora sustava javne odvodnje grada Samobora oštećenih u potresu […]