8. srpnja 2022.

Iz Fonda solidarnosti EU-a sanirat će se kolektori javne odvodnje oštećeni u potresima

Sanacija 7,10 km sustava javne odvodnje grada Samobora i 180 revizijskih okana oštećenih u potresima 28. i 29. prosinca 2020. godine financirat će se u najvišem […]
7. srpnja 2022.

Sanirana oborinska odvodnja u Ulici Krč u Domaslovcu

Dovršeni su radovi na sanaciji 270 m oborinske odvodnje u Ulici Krč u Domaslovcu i oborinske vode više nije dozvoljeno ispuštati u sustav sanitarne odvodnje.
7. srpnja 2022.

Dovršeni radovi na sanaciji sanitarne odvodnje u odvojku Mihovilove ulice

Dovršena je sanacija 38 m javne sanitarne odvodnje u odvojku Mihovilove ulice u Hrastini Samoborskoj.
28. lipnja 2022.

Sanacija sanitarne odvodnje u odvojku Mihovilove ulice u Hrastini Samoborskoj

Počeli su radovi na sanaciji 38 metara sanitarne odvodnje u odvojku Mihovilove ulice u naselju Hrastina Samoborska. Radove izvodi Odvodnja Samobor d.o.o., a planirani rok završetka […]
15. lipnja 2022.

Priključenje na sustav javne odvodnje u Posavskoj ulici u Domaslovcu

Nakon sanacije sustava oborinske odvodnje u Posavskoj ulici u Domaslovcu, Odvodnja Samobor radi izvode za priključke na sustav javne odvodnje. Stanovnici Posavske ulice zahtjev za priključenje […]
15. lipnja 2022.

Nastavak sanacije sustava oborinske odvodnje u Ulici Krč u Domaslovcu

U tijeku su radovi na sanaciji sustava oborinske odvodnje u Ulici Krč u naselju Domaslovec u duljini od 270 metara. Radove za Odvodnju Samobor izvodi poduzeće […]
2. lipnja 2022.

Sanacija javne odvodnje u Ulici Podvrh II. odvojak u naselju Bregana

U tijeku je sanacija 39 metara javne odvodnje u Ulici Podvrh II. odvojak u naselju Bregana. Radove u vrijednosti 81.406,65 kuna izvodi Odvodnja Samobor d.o.o., a […]
27. svibnja 2022.

Poziv na dostavu ponuda jednostavne nabave – Opskrba električne energije

Odvodnja Samobor d.o.o. objavila je dana 27. svibnja 2022. godine obavijest o nadmetanju za predmet nabave: Opskrba električne energije. Dokumenti objavljeni pod brojem 2022/ 0BP-01662 mogu se […]