Sukladno članku 76. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN broj 120/2016, 114/2022) gospodarski subjekti s kojima je naručitelj u sukobu interesa su:
– OPG ANTONIO ŠIRANOVIĆ, Kerestinec, Ulica Širanovićeva broj 4a, OIB: 59980710562

Samobor, 01. 01. 2024.

Sukladno članku 76. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (NN broj 120/2016, 114/2022) gospodarski subjekti s kojima je naručitelj u sukobu interesa su:
– OPG ANTONIO ŠIRANOVIĆ, Kerestinec, Ulica Širanovićeva broj 4a, OIB: 59980710562
– Odvjetnik Inoslav Korinčić, Mihovila Krušlina 14, Zaprešić OIB: 15449725084
– INORA ABC d.o.o., Mihovila Krušlina 14, 10290 Zaprešić, OIB: 87647319340

Samobor, 15. 06. 2023.

 

Sukladno članku 76. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (NN broj 120/2016, 114/22) gospodarski subjekti s kojima je naručitelj u sukobu interesa su:
– OPG ANTONIO ŠIRANOVIĆ, Kerestinec, Ulica Širanovićeva broj 4a, OIB: 59980710562

Samobor, 02. 01. 2023.

 

Sukladno članku 76. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (NN broj 120/2016) gospodarski subjekti s kojima je naručitelj u sukobu interesa su:
– OPG ANTONIO ŠIRANOVIĆ, Kerestinec, Ulica Širanovićeva broj 4a, OIB: 59980710562
– Odvjetnik Inoslav Korinčić, Mihovila Krušlina 14, Zaprešić OIB: 15449725084
– INORA ABC d.o.o., Mihovila Krušlina 14, 10290 Zaprešić, OIB: 87647319340
– PRONGRAD BIRO d.o.o., Marije Radić 2, Zagreb, OIB: 39036393587
– GEO-BIM d.o.o., Starogradska 25, Samobor, OIB: 64311322215

Samobor, 1. 9. 2022.

Sukladno članku 76. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (NN broj 120/2016) gospodarski subjekti s kojima je naručitelj u sukobu interesa su:
– OPG ANTONIO ŠIRANOVIĆ, Kerestinec, Ulica Širanovićeva broj 4a, OIB: 59980710562
– Odvjetnik Inoslav Korinčić, Mihovila Krušlina 14, Zaprešić OIB: 15449725084
– Odvjetnica Petra Kajić Pok, Mihovila Krušlina 14, Zaprešić OIB: 92841679203
– INORA ABC d.o.o., Mihovila Krušlina 14, 10290 Zaprešić, OIB: 87647319340
– PRONGRAD BIRO d.o.o., Marije Radić 2, Zagreb, OIB: 39036393587
– GEO-BIM d.o.o., Starogradska 25, Samobor, OIB: 64311322215

Samobor, 18. 7. 2022.

 

Sukladno članku 76. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (NN broj 120/2016) gospodarski subjekti s kojima je naručitelj u sukobu interesa su:
– OPG ANTONIO ŠIRANOVIĆ, Kerestinec, Ulica Širanovićeva broj 4a, OIB: 59980710562
– Odvjetnik Inoslav Korinčić, Mihovila Krušlina 14, Zaprešić OIB: 15449725084
– Odvjetnica Petra Kajić Pok, Mihovila Krušlina 14, Zaprešić OIB: 92841679203
– INORA ABC d.o.o., Mihovila Krušlina 14, 10290 Zaprešić, OIB: 87647319340

Samobor, 15. 7. 2022.

 

 

 

U smislu članka 76. stavak 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/16) gospodarski subjekt s kojim je naručitelj u sukobu interesa je OPG ANTONIO ŠIRANOVIĆ, Sveta Nedelja, Kerestinec, Ulica Širanovićeva 4A, OIB: 59980710562.

U Samoboru 20.01.2022.

Vaša Odvodnja Samobor d.o.o.

 

 

 

“Sukladno članku 76. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/2016) ne postoje gospodarski subjekti s kojima je sektorski naručitelj Odvodnja Samobor d.o.o., Samobor u sukobu interesa ili s njim povezane osobe u sukobu interesa.”

U Samoboru, 17.06.2020.

Vaša Odvodnja Samobor d.o.o.

 

 

 

“Sukladno članku 76. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/2016) ne postoje gospodarski subjekti s kojima je sektorski naručitelj Odvodnja Samobor d.o.o., Samobor u sukobu interesa ili s njim povezane osobe u sukobu interesa.”

U Samoboru, 13.11.2017.

Vaša Odvodnja Samobor d.o.o.