Javno nadmetanje za nabavu kamenog materijala

Raspisano je javno nadmetanje za nabavu kamenog materijala, evidencijski broj nabave 01/2019-M. Datum objave u EOJN-u je 16. 1. 2019. pod brojem objave 2019/S 0F5-0001525. Rok za dostavu ponuda je 12. 2. 2019. u 11:00 sati. Tekst javnog nadmetanja možete pronaći na servisu za praćenje javnih nadmetanja www.javnanadmetanja.com. Sukladno članku 368. stavak 4 Zakona o javnoj … Vie…