listopad 2020

28. listopada 2020.

Nove epidemiološke mjere

S obzirom na rastući broj zaraženih koronavirusom, a s ciljem zaštite Vašeg i našeg zdravlja, Odvodnja Samobor d.o.o. uvodi rad u dvije smjene. Molimo stranke da […]
9. listopada 2020.

Druga deratizacija sustava javne odvodnje grada Samobora

U ponedjeljak 12. 10. 2020. kreće druga godišnja akcija deratizacije sustava javne odvodnje grada Samobora. Akcijom je obuhvaćeno 3.5000 kontrolnih okana javne kanalizacije na području grada […]
1. listopada 2020.

Registar ugovora o javnoj nabavi za 2020. godinu

Sukladno članku 7. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/17) Odvodnja Samobor je obvezna registar ugovora i […]
Skip to content