30 siječnja, 2014

30. siječnja 2014.

Od 1. siječnja posluje trgovačko društvo Odvodnja Samobor d.o.o.

Odlukom Gradskog vijeća Grada Samobora, iz trgovačkog društva Komunalac Samobor d.o.o. izdvojena je djelatnost odvodnje i osnovano trgovačko društvo Odvodnja Samobor d.o.o.
Skip to content