Čuvajmo naše vode!

Odvodnja Samobor d.o.o. nastavlja obilježavati međunarodne dane vezane uz vodu.

Dana 22. ožujka obilježava se Svjetski dan voda. Taj dan ukazuje na važnost pitke vode i održivog upravljanja vodnim resursima. Obilježavanje Svjetskog dana voda predloženo je na Konferenciji o okolišu i razvoju Ujedinjenih naroda u Brazilu 1992. godine. Kao uvod u obilježavanje Svjetskog dana voda, 21.03.2019. u 11 sati u emisiji EKO-EHO na Radio Samoboru govoriti ćemo o problemima vezanim uz vodu i vodne resurse.

Vidi više…

Javno nadmetanje za nabavu kamenog materijala

Raspisano je javno nadmetanje za nabavu kamenog materijala, evidencijski broj nabave 01/2019-M. Datum objave u EOJN-u je 16. 1. 2019. pod brojem objave 2019/S 0F5-0001525. Rok za dostavu ponuda je 12. 2. 2019. u 11:00 sati. Tekst javnog nadmetanja možete pronaći na servisu za praćenje javnih nadmetanja www.javnanadmetanja.com. Sukladno članku 368. stavak 4 Zakona o javnoj … Vie…