5 rujna, 2022

5. rujna 2022.

Cjenik pražnjenja sabirnih jama na području grada Samobora

Cjenik pražnjenja sabirnih jama na području grada Samobora, koji je u primjeni od 1. 3. 2012. godine, dvojno iskazan u kunama i u eurima, možete preuzeti […]
5. rujna 2022.

Cjenik izrade kanalizacijskih priključaka

U nastavku donosimo Cjenik izrade kanalizacijskih priključaka, koji je u primjeni od 1. 10. 2019. godine, iskazan i u kunama i u eurima. Cjenik kanalizacijskih priključaka
5. rujna 2022.

Dvojno iskazivanje cijena

Sukladno Odluci Vlade RH o objavi uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (Narodne novine broj 85/2022), od 5. rujna 2022. godine započinje obveza dvojnog […]
5. rujna 2022.

Izrada studijske i projektne dokumentacije za aglomeraciju Samobor

Dana 22.08.2022. godine u Elektroničkom Oglasniku javne nabave Republike Hrvatske objavljen je postupak javne nabave za Izradu studijske i projektne dokumentacije, dokumentacije o nabavi i aplikacijskog […]
Skip to content